logo

师资队伍

蒋淑珺

姓名:
 蒋淑珺
出生日期:
 1983年5月
职务:

职称:
 副教授
E_mail:
 jiangshujuns@sina.com
             研究方向:物流优化与控制、生产计划与调度

Copyright(c) 2011 All Rights Reserved 版权所有:江西财经大学信息管理学院

地址:江西省南昌市昌北国家经济技术开发区双港东大街169号 邮编:330000